Wykłady i seminaria 2012

DrukujDrukujPDFPDF

W semestrze letnim 2011/2012 prowadzony był wykład:

  • Ciało stałe: prosto i po raz pierwszy w 3D (ogólnouniwersytecki), prowadzony przez dr Marianę Derzsi