Wykłady i seminaria 2013

DrukujDrukujPDFPDF

8 listopada 2013 odbył się wykład dr Moniki Srebro pt. "DFT Molecular Modelling as a Practical Tool for Understanding Structure-Property Relationships".

7 listopada 2013 odbył się wykład dr James'a G. Hooper'a pt. "Using Evolutionary Algorithms to Assess Bonding and Chemical Trends Under Pressure".

26 marca 2013 r. odbyło się seminarium dr Marty Wiśniewskiej pt. " Dokąd prowadzi ścieżka? Rola szlaku Wnt/β-katenina/TCF w dorosłym mózgu".

19 marca 2013 r. odbyło się seminarium dr Krzysztofa Kazimierczuka pt. " Laboratorium spektroskopii NMR w CeNT - potencjał usługowy i działalność własna".