Nowoczesne materiały funkcjionalne oparte o lantanowce i bor

DrukujDrukujPDFPDF
Kierownik: 
Wojciech Wegner, MSc
Realizowany od roku: 
2014
Realizowany do roku: 
2018
Realizowany w ramach programu: 
Diamont Grant, MNiSW