The role of non-covalent interactions in the formation of supramolecular assemblies and the phenomenon of single-crystal-to-single-crystal transformations

DrukujDrukujPDFPDF
Kierownik: 
Liliana Dobrzańska, PhD
Realizowany od roku: 
2015
Realizowany do roku: 
2020
Realizowany w ramach programu: 
SONATA BIS, NCN