Hi-REX. Wysoce reaktywne sole oksonanionów żelaza, miedzi i kobaltu i anionów słabo koordynujących jako związki aktywujące lekkie węglowodory nasycone

DrukujDrukujPDFPDF
Kierownik: 
Przemysław Malinowski, PhD
Realizowany od roku: 
2015
Realizowany do roku: 
2018
Realizowany w ramach programu: 
SONATA, NCN