New nucleotide analogs containing triazole within oligophosphate bridge as mimics of the 5' end of mRNA - synthesis, properties and incorporation into mRNA at its 5' end

DrukujDrukujPDFPDF
Kierownik: 
Sylwia Walczak, MSc
Realizowany od roku: 
2016
Realizowany do roku: 
2018
Realizowany w ramach programu: 
PRELUDIUM, NCN