Design of new protein structures with precisely defined features using parametric models

DrukujDrukujPDFPDF
Kierownik: 
Stanisław Dunin-Horkawicz, PhD
Realizowany od roku: 
2016
Realizowany do roku: 
2019
Realizowany w ramach programu: 
SONATA BIS, NCN