Hi-Ox: Journey to the core of the atom - pushing the limits of the reachable oxidation states of metal atoms.

DrukujDrukujPDFPDF
Kierownik: 
Paweł Szarek, PhD
Realizowany od roku: 
2017
Realizowany do roku: 
2019
Realizowany w ramach programu: 
OPUS, NCN