Development and application of novel next-generation sequencing and single-cell genomics methods to studying DNA double-strand breaks

DrukujDrukujPDFPDF
Kierownik: 
Krzysztof Ginalski, Associate Prof.
Realizowany od roku: 
2017
Realizowany do roku: 
2019
Realizowany w ramach programu: 
TEAM, FNP