Cell for electrical impedance measurements designed for investigation of highly reactive samples.

DrukujDrukujPDFPDF
Kierownik: 
Karol Fijałkowki, PhD
Realizowany od roku: 
2017
Realizowany do roku: 
2019
Realizowany w ramach programu: 
NCN, NCBiR, TANGO