Research projects completed in 2016

project leader Title project period
OPUS, NCN Bartosz Trzaskowski, dr Nowe analogi N-heterocyklicznych karbenów w rutenowych katalizatorach metatezy - projektowanie, modelowanie, synteza, analiza. 2013 - 2016
Visegrad Fund, Small Grant Program Joanna Sułkowska, PhD, DSc 4rd Summer School in Molecular Biophysics and Systems Biology 2016 - 2016
EMBO Joanna Sułkowska, PhD, DSc EMBO Small Grant 2016 - 2016
SONATA, NCN Tomasz Antosiewicz, PhD Nanosensory plazmoniczne: limit detekcji, własności stochastyczne oraz mierzenie zmian strukturalnych 2013 - 2016
IMPULS, FNP Paweł Horeglad, PhD Bezpośrednia synteza koniugatów polilaktyd-lek beta-adrenolityczny (PLA-beta-AD) z wykorzystaniem kompleksów dialkiloalkoksygalowych 2015 - 2016
IMPULS, FNP Krystian Jażdżewski, Prof. Walidacja i wdrożenie do praktyki lekarskiej testu diagnostycznego opartego o technikę sekwencjonowania genomowego wykrywającego dziedziczne postacie raka jelita grubego 2015 - 2016
INTER, FNP Wanda Niemyska, PhD Czy biololgię da się schwytać na matematyczne lasso? Nowe struktury topologiczne w białkach 2015 - 2016
INTER, FNP Maciej Jasiński, MSc Why Hot Water Freezes Faster than Cold? Using Sorbet in Physics and the Mpemba Effect in Food Technology. 2015 - 2016
PRELUDIUM, NCN Mateusz Urbańczyk, MSc Sparse regularization in NMR Relaxometry 2015 - 2016
EMBO Joanna Sułkowska, PhD, DSc EMBO Instalation Grants 2014 - 2016
PRELUDIUM, NCN Karol Fijałkowski, PhD Pyrolitic synthesis of ultra-hard ceramic materials based on doped boron nitride 2013 - 2016
OPUS, NCN Piotr Węgleński, Prof. SUDPRO - the global regulatory protein 2013 - 2016
OPUS, NCN Piotr Jerzy Leszczyński, PhD Comparative analysis of the reactivity and test of Ag(II)SO4, Ag(I)2S2O8 and Ag(I)Ag(III)O2 reactivity 2013 - 2016
OPUS, NCN Jacek Jemielity, Associate Prof. New methods for mRNA 5' end labeling and examples of their application in studies on RNA metabolism and searching for inhibitors of cap-structure-recognizing proteins with terapheutic relevance 2014 - 2016
Polish-Swiss Research Programme Jan Augustyński, Prof. Hibrid semiconducting materials for solar energy conversion 2013 - 2016
FP7 Grant Agreement Jan Augustyński, Prof. SOLAROGENIX Visible-Light Active Metal Oxide Nano-catalysts for Sustainable Solar Hydrogen Production 2013 - 2016
HARMONIA, NCN Wojciech Grochala, Prof. HP. Use of high pressures for modification of stoichiometry, crystal and electrnic structures and magnetism of functional materials. 2013 - 2016
OPUS, NCN Joanna Trylska, Associate Prof. Interactions of peptide nucleic acids with biologically relevant RNA  2013 - 2016