Laboratorium Bioinformatyki i Biologii Systemów
kierownik zespołu:
dr hab. Krzysztof Ginalski, prof. UW

Zespół

mgr inż. Anna Biernacka
doktorantka, IBB PAN
mgr inż. Marta Borowiec
doktorantka, IBB PAN
dr Łukasz Kniżewski
dr Dorota Matelska
Łukasz Munio
dr n. med. inż. Magdalena Skrzypczak
dr Kamil Steczkiewicz
dr Michał Łaźniewski

O laboratorium

Badania prowadzone w Laboratorium Bioinformatyki i Biologii Systemów mają charakter interdyscyplinarny z pogranicza biologii, chemii, fizyki oraz matematyki. Badania te mają na celu zarówno rozwijanie nowych narzędzi bioinformatycznych, jak i ich zastosowanie w połączeniu z metodami współczesnej biologii molekularnej do badania struktury, funkcji i ewolucji białek oraz ich oddziaływań z ligandami, ze szczególnym uwzględnieniem istotnych procesów biologicznych takich jak metylacja i metabolizm kwasów nukleinowych.

Obszarem zainteresowań zespołu LBBS są również badania genomów, transkryptomów i metagenomów prowadzone z wykorzystaniem sekwencjonowania nowej generacji w oparciu o system Illumina. 

Współpraca krajowa:
Współpraca zagraniczna:

Aktualności

środa, Lipiec 26, 2017 - 12:46

Premier Beata Szydło przyznała nagrody 44 osobom za działalność naukową, naukowo-techniczną i artystyczną. W tym gronie znazlazł się prof. Krzysztof Ginalski z Centrum Nowych...

wtorek, Grudzień 20, 2016 - 10:38

Dr hab. Jacek Jemielity oraz dr hab. Krzysztof Ginalski otrzymali finasowanie na realizację prestiżowych projektów TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Kwota dofinansowania...

czwartek, Styczeń 28, 2016 - 10:42

26 stycznia 2016 roku, na mocy uchwały Rady Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, dr Krzysztof Ginalski, kierownik Laboratorium Bioinformatyki i Biologii Systemów, uzyskał...

wtorek, Czerwiec 9, 2015 - 15:25

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego przyznał pięć grantów, które będą realizowane w CeNT. Finansowanie uzyskali: dr Piotr Leszczyński, dr...

wtorek, Marzec 24, 2015 - 11:09

Dr Jan Kutner z Laboratorium Bionformatyki i Biologii Systemów uzyskał finansowanie na odbycie 6-cio miesięcznego stażu w laboratorium prof. W. Minora, University of Virginia,...