Laboratorium Chemii Metaloorganicznej
kierownik zespołu:
dr Paweł Horeglad

Zespół

mgr Martyna Cybularczyk
doktorantka, Wydz. Chemii
mgr Anna Maria Dąbrowska
mgr inż. Aleksander Hurko
doktorant, Wydz. Chemiczny PW
Rafał Zaremba
student, Wydz. Chemii

O laboratorium

Badania prowadzone w naszym laboratorium dotyczą kompleksów alkoksylowych metali grup głównych stosowanych jako katalizatory do polimeryzacji monomerów heterocyklicznych. Nasze zainteresowania skupiają się przede wszystkim na związkach alkoksylowych metali grup 13 i 14 - katalizatorów polimeryzacji koordynacyjnej estrów cyklicznych z otwarciem pierścienia, prowadzącej do biodegradowalnych poliestrów.

Takie polimery cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze względu na liczne możliwości ich zastosowania, między innymi w medycynie. Nasze badania polegają na opracowaniu metody syntezy i określeniu budowy modelowych kompleksów alkoksylowych metali, określeniu ich właściwości katalitycznych oraz możliwości zastosowania wybranych kompleksów do otrzymywania biodegradowalnych poliestrów. Szczególnie istotnym elementem prowadzonych badań jest znalezienie zależności pomiędzy budową otrzymywanych kompleksów alkoksylowych a ich właściwościami katalitycznymi w polimeryzacji estrów cyklicznych. Takie podejście jest niezwykle ważne z punktu widzenia racjonalnego projektowania nowych katalizatorów i układów katalitycznych, jak również możliwości otrzymywania poliestrów o oczekiwanej budowie i właściwościach.

Współpraca krajowa:
Współpraca zagraniczna:

Aktualności

wtorek, Marzec 22, 2016 - 14:59

Nasz artykuł, zatytułowany Controlling the stereoselectivity of rac-LA polymerization by chiral recognition induced the formation of homochiral dimeric metal alkoxides...

piątek, Lipiec 3, 2015 - 12:02

Fundacja rozstrzygnęła czwarty konkurs programu IMPULS, który jest organizowany w ramach projektu SKILLS FNP.

Wśród 9  laureatów znaleźli się:

    ...