Laboratorium Genetyki Nowotworów Człowieka
kierownik zespołu:
prof. dr hab. Krystian Jażdżewski

Zespół

dr n. med. Natalia Fedoryszak-Kuśka
dr n. med. Paweł Gaj
dr n. med. Monika Kolanowska
mgr Marta Kotlarek
dr. n. med. Anna Kubiak
prof. dr hab. Alicja Nauman
dr Julia Staręga-Rosłan
dr n. med. inż. Michał Świerniak
mgr inż. Ewelina Użarowska
dr hab. n. med. Anna Wójcicka

O laboratorium

Celem badań zespołu jest znalezienie zmian genetycznych odpowiedzialnych za dziedziczenie i rozwój nowotworów człowieka. Wykorzystując nowoczesne narzędzia analizy genetycznej, w tym sekwencjonowanie nowej generacji, poszukujemy w genomie człowieka mutacji predysponujących do powstawania nowotworów.

Równocześnie badamy funkcję nowych genów z klasy regulatorowych RNA, w tym mikroRNA, których zaburzona ekspresja lub sekwencja może prowadzić do zmian molekularnych inicjujących proces nowotworzenia. Analizując we krwi poziom ekspresji związanych z nowotworami mikroRNA, jesteśmy w stanie znacznie wcześniej postawić diagnozę, często również określić możliwą odpowiedź terapeutyczną, co stanowi podstawę medycyny spersonalizowanej. Zespół ma charakter interdyscyplinarny – pracują w nim lekarze, genetycy, biolodzy molekularni i bioinformatycy.

Najnowsze publikacje zespołu:

 • Lakshmanan A, Wojcicka AKotlarek M, Zhang X, Jazdzewski K, Jhiang SM, MicroRNA-339-5p modulates Na+/I- symporter-mediated radioiodide uptake, Endocr Relat Cancer 2015, 22(1):11-21
 • Wojcicka A, Swierniak M, Kornasiewicz O, Gierlikowski W, Maciag M, Kolanowska M, Kotlarek M, Gornicka B, Koperski L, Niewinski G, Krawczyk M, Jazdzewski K. Next generation sequencing reveals microRNA isoforms in liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma. Int J Biochem Cell Biol 2014; 53:208-17
 • Wojcicka A, Czetwertynska M, Swierniak M, Długosinska J, Maciag M, Czajka A, Dymecka K, Kubiak A, Kot A, Ploski R, de la Chapelle A, Jazdzewski K. Variants in the ATM-CHEK2-BRCA1 axis determine genetic predisposition and clinical presentation of papillary thyroid carcinoma. Genes Chromosomes Cancer 2014; 53(6):516-23
 • Wojcicka A, de la Chapelle A, Jazdzewski K. MicroRNA-related sequence variations in human cancers. Hum Genetics 2014; 133(4):463-9
Współpraca krajowa:
 • Prof. dr hab. Barbara Górnicka, Katedra i Zakład Patomorfologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Prof. dr hab. Piotr Stępień, Instytut Genetyki i Biotechnologii, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Dorota  Słowińska-Klencka, I Katedra Endokrynologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Współpraca zagraniczna:
 • Prof. Albert de la Chapelle, MD, PhD, Comprehensive Cancer Center, The Ohio State University, USA
 • Prof. Sissy Jhiang, PhD, College of Medicine, The Ohio State University, USA
 • Prof. Stefano Volinia, Universita di Ferrara, Włochy

Aktualności

czwartek, Kwiecień 6, 2017 - 14:32

Prof. Krystian Jażdżewski, kierownik Laboratorium Genetyki Nowotworów Człowiek działającego w CeNT,  został nominowany do Nagrody w kategorii Wizja i innowacje za...

czwartek, Marzec 31, 2016 - 12:11

Zespół polskich naukowców – wśród których znajdują się pracownicy CeNT: dr n. med. Michał Świerniak, dr hab. n. med. Anna Wójcicka oraz prof. dr hab. n. med. Krystian...

czwartek, Grudzień 17, 2015 - 10:46

Fundacja Godła Promocyjnego „Teraz Polska” wybrała prezes spółki Warsaw Genomics, dr hab. Annę Wójcicką z Laboratorium Genetyki Nowotworów Człowieka CeNT, do grona 11 młodych...

środa, Listopad 18, 2015 - 14:02

18 listopada Anna Kubiak z Laboratorium Genetyki Nowotworów Człowieka uzyskała stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych, specjalność biologia medyczna.

...

piątek, Lipiec 3, 2015 - 12:02

Fundacja rozstrzygnęła czwarty konkurs programu IMPULS, który jest organizowany w ramach projektu SKILLS FNP.

Wśród 9  laureatów znaleźli się:

  ...