Laboratorium Medycyny Doświadczalnej
kierownik zespołu:
prof. dr hab. Dominika Nowis

Zespół

dr Justyna Chlebowska
były członek zespołu
Artur Kośnik
student, WUM
dr Anna Marusiak
Dawid Mehlich
student WUM
mgr Monika Prełowska
mgr Mateusz Sobczak
były członek zespołu
mgr Olga Sokołowska

O laboratorium

Projekty badawcze realizowane w Laboratorium Medycyny Doświadczalnej dotyczą identyfikacji i weryfikacji nowych molekularnych celów dla terapii nowotworów. W centrum naszych naukowych zainteresowań znajdują się mechanizmy regulujące homeostazę białek w komórkach ssaków, takie jak działanie układu ubikwityna-proteasom, autofagia, degradacja białek związanych z siateczką śródplazmatyczną oraz odpowiedź komórek na obecność nieprawidłowo sfałdowanych białek.

Nasze badania prowadzimy w pierwotnych komórkach nowotworowych izolowanych od pacjentów, w ustalonych liniach ludzkich komórek nowotworowych oraz w syngenicznych modelach nowotworów u myszy. Poprzez połączenie naszej wiedzy z zakresu medycyny, biologii molekularnej oraz bioinformatyki staramy się opracować nowe, skuteczne terapie chorób nowotworowych o potencjale klinicznym.

Współpraca krajowa:
  • Prof. dr hab. Jakub Gołąb, Zakład Immunologii, Centrum Biostruktury, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Prof. dr hab. Janusz Bujnicki, Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa
  • Dr hab. Dariusz Plewczyński, prof. UW, Centrum Nowych Technologii UW
  • Dr hab. Urszula Mackiewicz , dr hab. Michał Mączewski, Zakład Fizjologii Klinicznej, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
Współpraca zagraniczna:
  • Prof. Guido Marcucci, The Ohio State University Comprehensive Cancer Center and The James Cancer Hospital and Solove Research Institute, The Ohio State University, Columbus, OH, USA
  • Dr Gaetano Vattemi, Section of Clinical Neurology, Department of Neurological, Neuropsychological, Morphological, and Movement Sciences, University of Verona, Werona, Włochy

Aktualności

piątek, luty 17, 2017 - 16:02
W drugiej edycji konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej aż 3 prestiżowe granty będą realizowane przez pracowników CeNT: dr Annę Marusiak, dr Tomasza Jaronia oraz dr...
środa, Wrzesień 28, 2016 - 13:40

Wśród laureatów znalzała się dr Anna Marusiak z zespołu prof. dr hab. Dominiki Nowis oraz dr inż. Paweł Szarek z zespołu prof. dr hab. Wojciecha Grochali.

...

wtorek, Lipiec 19, 2016 - 13:36
Postanowieniem z dnia 13 czerwca 2016 roku, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał dr hab. Dominice Nowis, kierownikowi Laboratorium Medycyny Doświadczalnej, tytuł...
środa, Czerwiec 24, 2015 - 09:55

Dr Anna Marusiak uzyskała finansowanie na realizację stażu w ramach konkursu FUGA Narodowego Centrum Nauki.

Dr Anna Marusiak związana jest z Laboratorium...

piątek, Sierpień 29, 2014 - 10:51

Laboratorium Medycyny Doświadczalnej ogłasza konkurs na stanowiska: post-doc'a, doktoranta, magistra oraz technika laboratoryjnego. Szczegółowe informacje w zakładce ...