Laboratorium modelowania biomolekularnego
kierownik zespołu:
Dr Piotr Setny

O laboratorium

Celem naszych badań jest zrozumienie mechanizmów fizycznych leżących u podstaw funkcjonowania układów biomolekularnych. Chcemy odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób struktura makromolekuł determinuje ich właściwości dynamiczne i w jaki sposób dynamika przekłada się na zdolność do pełnienia określonej roli w żywej komórce. W naszej pracy posługujemy się symulacjami komputerowymi, metodami fizyki statystycznej, technikami bioinformatycznymi oraz narzędziami analizy danych.

W obecnej chwili skupiamy się na:
- badaniu roli zlokalizowanych cząsteczek wody w strukturach kinaz białkowych,
- badaniu oddziaływania peptydu fuzyjnego wirusa grypy z błoną lipidową,
- rozwijaniu metod opisu hydratacji makromolekuł.

Realizowane projekty
- Efekty hydratacyjne w kinazach białkowych (Sonata, NCN)
- Embo Installation Grant

Współpraca krajowa:

Dr Remigiusz Worch, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Współpraca zagraniczna:

Prof. Joachim Dzubiella, Helmholtz Zentrum Berlin, Niemcy
Prof. Martin Zacharias, Technische Universität München, Monachium, Niemcy

Aktualności

brak