Laboratorium Molekularnych Podstaw Plastyczności Synaptycznej
kierownik zespołu:
dr hab. Magdalena Dziembowska

Zespół

dr Magdalena Chojnacka
mgr Magdalena Jasińska
doktorantka, IBD PAN, SMM
dr Bożena Kuźniewska
mgr Jacek Miłek
doktorant, IBB PAN
Joanna Podsiadłowska
studentka, Wydz. Biologii
mgr Katarzyna Urbańska

O laboratorium

Plastyczność neuronalna to zdolność komórek nerwowych do trwałych zmian w odpowiedzi na działanie bodźców ze środowiska. Ta niezwykła właściwość układu nerwowego zapewnia organizmowi zdolność do adaptacji a przede wszystkim leży u podstaw procesów uczenia się i pamięci. Na poziomie pojedynczej komórki nerwowej plastyczność wyraża się poprzez aktywność poszczególnych synaps, a ta z kolei zależy od rodzaju białek syntetyzowanych w synapsie w odpowiedzi na pobudzenie. Część białek obecnych w dendrytach i na synapsach jest syntetyzowana lokalnie na matrycy mRNA specjalnie transportowanych z ciała komórki. Lokalna translacja synaptycznych mRNA zapewnia możliwość szybkiej zmiany przewodnictwa synaptycznego czy też morfologii kolców dendrytycznych. Proces ten okazał się niezwykle ważny dla fizjologii synapsy a jego zaburzenia prowadzą do wystąpienia zespołów chorobowych, takich jak zespół łamliwego chromosomu X czy autyzm.

Zespół Laboratorium Molekularnych Podstaw Plastyczności Synaptycznej prowadzi badania nad identyfikacją i analizą białek i mRNA ulegających lokalnej translacji na synapsie w odpowiedzi na określony typ pobudzenia. Nasze badania przyczynią się do zrozumienia tego jak działa synapsa i jakie białka są odpowiedzialne za jej plastyczność. Pracujemy na mysich modelach ludzkich chorób, w których upośledzony jest proces lokalnej translacji, takich jak zespół łamliwego chromosomu X (myszy Fmr1 KO); używamy zaawansowanych metod obrazowania neuronów a także metod biochemicznych, biologii molekularnej, sekwencjonowania nowej generacji czy wysoko rozdzielczej spektrometrii mas.


Współpraca krajowa:
  • Prof. Leszek Karczmarek, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie
  • Dr hab. Andrzej Dziembowski, Instytut Biochemii i Biofizyki w Warszawie
  • Dr Ewa Grzybowska, Centrum Onkologii w Warszawie
  • Dr hab. Ewelina Knapska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie
Współpraca zagraniczna:
  • Prof. Flora Tassone, MIND Institute, Sacramento, USA
  • Prof. Clive Bramham, University of Bergen, Norwegia
  • Prof. Claudia Bagni, VIB, Leuven, Belgia

Aktualności

brak