Laboratorium Neurobiologii Molekularnej
kierownik zespołu:
dr hab. Marta B. Wiśniewska, prof. UW

Zespół

mgr inż. Nikola Brożko
doktorantka, SMM
dr Kamil Koziński
Marta Królak
magistrantka, Wydz. Biologii
mgr Marcin Lipiec
doktorant, Wydz. Biologii
dr Andrzej Nagalski
dr Łukasz Szewczyk
dr Tomasz Zajkowski

O laboratorium

Działanie mózgu oparte jest na przekazywaniu impulsów elektrycznych wzdłuż wypustek komórek nerwowych. W przypadku aksonów owiniętych błoną oligodendrocytów, czyli mieliną pełniącą funkcję izolatora, sygnały elektryczne przemieszczają się z prędkością dochodzącą nawet do 100 m/s.

Neurony łączą się w obwody elektryczne zgrupowane w podsystemy, które przenikając się tworzą sieć neuronalną. Jednym z takich podsystemów jest układ wzgórze–kora mózgowa, stanowiący centrum percepcji oraz uczestniczący w ukierunkowywaniu uwagi i regulacji poziomu świadomości. W nieprawidłowej pracy tego obwodu oraz obniżonej mielinizacji kory przedczołowej szuka się przyczyn zaburzeń psychotycznych i afektywnych, takich jak schizofrenia czy choroba dwubiegunowa.

Zespół Laboratorium Neurobiologii Molekularnej bada molekularne mechanizmy prawidłowego rozwoju i działania wzgórza oraz mielinizacji aksonów. Zainteresowani jesteśmy głównie transkrypcyjną kontrolą tych procesów oraz tym jak wpływa ona na na fizjologię i pracę mózgu. Pracujemy na modelach zwierzęcych (mysz, szczur i danio pręgowany) oraz na pierwotnych hodowlach neuronów i oligodendrocytów. Stosujemy najnowsze techniki biologii molekularnej i biochemii oraz mikroskopowe metody analizy komórek i tkanek. Chętnie współpracujemy z bioinformatykami, elektrofizjologami i behawiorystami.

Współpraca krajowa:
  • dr hab. Michał Dąbrowski, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie
  • dr hab. Robert Filipkowski, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego w Warszawie
  • dr Jan Jabłonka, Uniwersytet Warszawski
Współpraca zagraniczna:
  • dr Manuel Irimia, Centre for Genomic Regulation, Hiszpania
  • prof. Jose Luis Ferran, Universidad de Murcia, Hiszpania
  • prof. Luis Puelles, Universidad de Murcia, Hiszpania
  • dr Rayan MacDonald, Cambridge University, Wielka Brytania
  • prof. Zoltan Molnar, University of Oxford, Wielka Brytania

Aktualności

środa, Wrzesień 27, 2017 - 09:13

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki konkursu programu 'Mobilność Plus".
Mamy zaszczyt poinformować, że laureatem został dr Tomasz Zajkowski...

środa, Sierpień 9, 2017 - 08:49

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło pierwszą edycję konkursu SONATINA. Laureatem konkursu został dr Łukasz Szewczyk z Laboratorium Neurobiologii Molekularnej, Centrum Nowych...

środa, Kwiecień 5, 2017 - 11:07

3 marca Tomasz Zajkowski był gościem audycji radia TOK FM pt. "Wszyscy  jesteśmy Marsjanami", w czasie której opowiadał o poszukiwaniach życia pozaziemskiego. Audycji można...

środa, Kwiecień 5, 2017 - 11:03

19 września 2016 r. w Instytucie im. M. Nenckiego  Łukasz Szewczyk obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. "Rola polisjalilotransferazy 2 (ST8SIA2) w mielinizacji mózgu"....

poniedziałek, Czerwiec 20, 2016 - 10:54

Marta B. Wiśniewska i Andrzej Nagalski otrzymali finansowanie na realizację projeków badawczych w ramach konkursu OPUS 10 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki 15 września...