Laboratorium Sygnalizacji Molekularnej i Komórkowej
kierownik zespołu:
dr hab. Paweł Niewiadomski

Zespół

mgr Edyta Kawka
dr Łukasz Markiewicz
mgr Sylwia Niedziółka
doktorantka, Wydz. Biologii

O laboratorium

Przekaźnictwo sygnałów jest podstawową właściwością żywych organizmów. Bodźce odbierane ze środowiska są przetwarzane i integrowane przez komórki, co prowadzi do zmiany ich morfologii i zachowania. Wadliwe przekaźnictwo sygnału stanowi podstawę wielu chorób, w tym wad rozwoju oraz raka.

W naszym laboratorium badamy różne aspekty sygnalizacji komórkowej, w szczególności  skupiając się na ścieżce Hedgehog. Sygnalizacja Hedgehog odgrywa ważną rolę w rozwoju kończyn, rdzenia kręgowego, serca oraz mózgu. Jej nadmierna aktywacja prowadzi do powstawania wielu nowotworów, w tym najczęstszego raka mózgu u dzieci – medulloblastomy. Celem naszych badań jest ustalenie mechanizmu przekazywania sygnału między receptorem Patched a czynnikami transkrypcyjnymi Gli, które są głównymi efektorami tej ścieżki w jądrze komórkowym. Aby to osiągnąć, korzystamy z wielu metod, w tym modelowania matematycznego, manipulacji genetycznej komórek, obrazowania fluorescencyjnego, proteomiki jakościowej i ilościowej, analiz transkryptomu, mysich modeli raka, oraz manipulacji zarodków kręgowców in vivo. Tak szeroki repertuar technik pozwala nam na wieloaspektowe spojrzenie na podstawowe zagadnienia z zakresu biologii molekularnej i biologii komórki, oraz na odkrywanie nowych elementarnych mechanizmów przekaźnictwa sygnału. Przewidujemy, że nasze badania posłużą do projektowania nowatorskich terapii użytecznych w leczeniu wielu chorób, między innymi nowotworów.

Współpraca krajowa:
  • Dr Tomasz Prószyński, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie
  • Prof. dr hab. Jolanta Rędowicz, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie
Współpraca zagraniczna:
  • Prof. Rajat Rohatgi, Stanford University, USA
  • Prof. James A. Waschek, University of California, Los Angeles, USA
  • Prof. Bennett G. Novitch, University of California, Los Angeles, USA
  • Prof. Takanari Inoue, Johns Hopkins University, USA
  • Dr Robert Ahrends, Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften - ISAS - e.V., Niemcy

Aktualności

brak

Realizowane projekty