Laboratorium Technologii Materiałowych
kierownik zespołu:
dr hab. Dorota Pawlak, prof. UW

Zespół

inż. Marta Kurowska
studentka, PW
dr Andrzej Kłos
adiunkt, ITME
inż. Rafał Nowaczyński
student, PW
mgr inż. Krzysztof Orliński
asystent, ITME
inż. Piotr Paszke
student PW, CeNT
inż. Joanna Rabajczyk
studentka, PW
mgr Katarzyna Sadecka
asystent, ITME
dr inż. Jarosław Sar
ITME
mgr inż. Sebastian Turczyński
asystent, ITME
mgr inż. Konrad Wysmułek
ITME

O laboratorium

Laboratorium Technologii Materiałowych powstało z inicjatywy Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (CeNT) oraz Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych. Laboratorium ściśle współpracuje z Laboratorium Materiałów Funkcjonalnych w ITME.

Oba prowadzone są przez dr hab. D. A. Pawlak i specjalizują się w rozwijaniu nowych technologii materiałowych oraz w otrzymywaniu nowych głównie hybrydowych materiałów dla zastosowań w fotonice, optoelektronice, fotoelektrochemii a także pierwsze podjęte zostały pierwsze próby prac w kierunku zastosowań w medycynie. Oba laboratoria pod jednym kierownictwem działają jak jedno laboratorium wykorzystujące zasoby aparaturowe oraz ekspertyzę zarówno CeNT jak i ITME, co pozwala na połączenie badań podstawowych z badaniami w kierunku konkretnych zastosowań.

Materiały plazmoniczne otrzymywane są poprzez domieszkowanie matryc dielektrycznych nanocząstkami plazmonicznymi oraz przy wykorzystaniu kierunkowej krystalizacji materiałów dwufazowych jak materiały eutektyczne. W efekcie otrzymywane są nowe nanoplazmoniczne materiały kompozytowe o różnych właściwościach plazmonicznych takich, jak: (i) materiały o trójwymiarowej mikro- i nanostrukturze, (ii) materiały o właściwościach izotropowych, (iii) materiały o właściwościach anizotropowych, (iv) materiały wykazujące plazmoniczne właściwości rezonansowe przy różnych długościach fali (od zakresu fal widzialnych do podczerwieni), (v) materiały z wąskim oraz szerokim rezonansem plazmonowym, oraz (vi) materiały o wzmocnionych właściwościach elektromagnetycznych, jak luminescencja, up-konwersja i inne

Metamateriały to materiały kompozytowe, wykazujące szczególne właściwości elektromagnetyczne, nieobserwowane w materiałach składowych oraz w naturze. Metamateriały mogą wykazywać tak szczególne właściwości, jak: sztuczny magnetyzm, ujemny współczynnik załamania światła, gigantyczną stałą dielektryczną, możliwość ukrywania obiektów, obrazowanie z rozdzielczością podfalową, i inne.

Materiały fotoaktywne. Materiały eutektyczne mogą również znaleźć zastosowanie w fotoelektrochemii lub fotowoltaice jako materiały fotoaktywne w procesie konwersji energii słonecznej na inny rodzaj energii. Materiały eutektyczne jako materiały do konwersji energii słonecznej posiadają wiele zalet: (i) dostępność dwóch lub więcej faz może pozwolić na rozszerzenie widma absorpcji światła, (ii) a granice między fazowe mogą pozwolić na skuteczniejsze odprowadzenie ładunku elektrycznego wytworzonego w materiale pod wpływem światła, (iii) wysoka krystaliczność, (iv) materiały składowe normalnie nie dostępne z roztopu, (v) różne możliwości kontroli właściwości: domieszkowanie, wygrzewanie, atmosfera wzrostu, trawienie, łączenie z innymi materiałami.

Członkowie grupy badawczej prof. Doroty A. Pawlak (wraz z współpracownikami):

Współpraca krajowa:
 • Dr Piotr Nyga, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Prof. Marek Samoć, Politechnika Wrocławska
 • Prof. Michał Malinowski, Politechnika Warszawska
 • Prof. Bartosz Andrzejewski, Instytut Fizyki Molekularnej PAN
Współpraca zagraniczna:
 • Prof. Concita Sibilia, Universita di Roma "la Sapienza", Rzym, Włochy
 • Prof. Nikolay I. Zheludev, Optoelectronics Research Centre, University of Southampton, Wielka Brytania
 • Prof. Paul Braun, University of Illinois at Urbana-Champaigne, USA
 • Prof. Andrea Alu, The University of Texas at Austin, USA
 • Dr Johann Toudert, Instituto de Óptica, Hiszpania
 • Prof. Maria Kafesaki, FORTH, Heraklion, Grecja
 • Prof. Stelios Tzortzakis, FORTH, Heraklion, Grecja
 • Dr Marie-Helene Berger, Mines-ParisTech / Centre des Matériaux UMR-CNRS, Francja
 • Prof. Janez Dolinsek, Josef Stefan Institute, Słowenia

Aktualności

wtorek, Czerwiec 20, 2017 - 18:02

Dr hab. Dorota Pawlak oraz dr hab. Dariusz Plewczyński z  Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego znaleźli się w gronie laureatów programu TEAM Fundacji na rzecz...

środa, Kwiecień 5, 2017 - 12:55

Uniwersytet Warszawski Centrum Nowych Technologii jest liderem konsorcjum, w którego skład wchodzą partnerzy z Polski (ITME), Włoch, Niemiec i Hiszpanii. Projekt od strony...

piątek, Marzec 17, 2017 - 09:25

Profesor Hillenbrand w ramach 6-miesięcznego stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej bedzie realizował w Centrum Nowych Technologii projekt Optical phenomena in...

wtorek, Wrzesień 20, 2016 - 09:51

O pracach badawczych naukowców z Laboratorium Technologii Materiałowych...

poniedziałek, Listopad 30, 2015 - 10:46

Laboratorium Technologii...

Realizowane projekty

realizowany w ramach programu: Era.Net RUS Plus – INNOVATION, NCBiR