Projekty zrealizowane w 2012 roku

Kierownik Tytuł Lata realizacji
projekt badawczy własny, NCN Jan Kutner, dr inż. Zastosowanie narzędzi biologii systemów do globalnej analizy metylacji w Saccharomyces cerevisiae 2009 - 2012
FOCUS, FNP Krzysztof Ginalski, dr Klasyfikacja sekwencyjno-strukturalna dużych funkcjonalnych klas enzymów, szukanie nowych rodzin oraz ich przedstawicieli w genomie ludzkim 2007 - 2012
EMBO Krzysztof Ginalski, dr EMBO Installation Grant 2007 - 2012
projekt badawczy własny, NCN Joanna Trylska, dr hab., prof UW Komputerowo wspomagane projektowanie pochodnych antybiotyków aminoglikozydowych 2009 - 2012