Projekty zrealizowane w 2013 roku

Kierownik Tytuł Lata realizacji
TEAM, FNP Wojciech Grochala, dr hab. prof. UW Quest for superconductivity in crystal-engineered higher fluorides of silver 2008 - 2013
TEAM, FNP Joanna Trylska, dr hab., prof UW Peptydowy kwas nukleinowy jako inhibitor translacji u bakterii 2009 - 2013
porozumienie z Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych Jan Augustyński, prof. dr hab. Program rozwoju technologii dla potrzeb optoelektroniki 2011 - 2013