Projekty zrealizowane w 2014 roku

Kierownik Tytuł Lata realizacji
Visegrad Fund, Small Grants Joanna Sułkowska, dr (partner przy projekcie) 2nd Summer school in molecular biophysics and systems biology 2014 - 2014
HARMONIA, NCN Krzysztof Kazimierczuk, dr Algorytmy regularyzacyjne do przetwarzania widm NMR mieszanin metabolitów 2013 - 2014
IUVENTUS PLUS, MNiSW Tomasz Jaroń, dr Synteza i charakteryzacja fizykochemiczna pochodnych borowodorku itru w kontekście ich zdolności do magazynowania wodoru dla ogniw paliwowych 2012 - 2014
POIG, NCBiR Krzysztof Ginalski, dr MetaBio: Metagenomy jako źródło nowoczesnych narzędzi biotechnologicznych służących do biodegradacji i biotransformacji 2009 - 2014
IUVENTUS PLUS, MNiSW Krzysztof Kazimierczuk, dr Rekonstrukcja widm NMR z niepełnych danych za pomocą algorytmów Compressed Sensing 2012 - 2014
PRELUDIUM, NCN Filip Leonarski, mgr Gruboziarnista dynamika molekularna termometrów RNA w podwyższonej temperaturze 2012 - 2014
IUVENTUS PLUS, MNiSW Anna Muszewska, dr Strukturalna i funkcjonalna charakterystyka domen białkowych kodowanych przez grzybowe transpozony 2012 - 2014
projekt badawczy, NCN Maciej Długosz, dr hab. Komputerowe modelowanie dyfuzji w układach makromolekularnych 2011 - 2014