Projekty zrealizowane w 2015 roku

Kierownik Tytuł Lata realizacji
PRELUDIUM, NCN Tomasz Jaroń, dr Badanie możliwości zastosowania organicznych pochodnych borowodorku magnezu do otrzymywania nadprzewodzących powłok diborku magnezu. 2013 - 2015
IMPULS, FNP Anna Wójcicka, dr hab. n. med. Wdrożenie panelu molekularnego prognozującego ryzyko zgonu z powodu raka tarczycy 2015 - 2015
ENGAGE, FNP Maciej Jasiński, mgr Cykl filmów popularno-naukowych NauTech 2014 - 2015
INTER, FNP Joanna Sułkowska, dr Białko z węzłem jako węzeł gordyjski 2014 - 2015
HOMING PLUS, FNP Tomasz Antosiewicz, dr Plazmonika w konwersji energii słonecznej: mechanizmy poprawy wydajnościw fotowoltaice i ogniwach fotoelektrochemicznych 2013 - 2015
FUGA, NCN Paweł Szarek, dr inż. Charakterystyka układów molekularnych do zastosowań w nanoelektronice 2013 - 2015
CANALETTO Umowa Rządowa Polsko-Włoska Joanna Trylska, dr hab., prof. UW Modelowanie komputerowe i symulacje struktury i dynamiki kwasów nukleinowych 2013 - 2015
PRELUDIUM, NCN Tomasz Michałowski, mgr Sole anionów słabo-koordynujących: nowe fluorosiarczany metali przejściowych i post-przejściowych 2013 - 2015
IUVENTUS PLUS, MNiSW Karol Fijałkowski, dr Synteza amidoboranu tetrabutyloamoniowego jako uniwersalnego sunstratu do syntezy nowych układów magazynujących wodór dla ogniw paliwowych - amidoboranów boru, glinu i magnezu, oraz rozwinięcie impedancyjnej metody analizy ich rozkładu termicznego 2012 - 2015
HOMING PLUS, FNP Piotr Setny, dr Pomiędzy pełnoatomową, a uproszczoną reprezentacją środowiska wodnego: nowa metoda opisu efektów hydratacyjnych w układach biomolekularnych 2013 - 2015
Projekt Polsko-Singapurski, NCBiR Bartosz Trzaskowski, dr Zielone katalizatory dla zrównoważonej produkcji w przemyśle chemicznym, agrochemicznym i farmaceutycznym 2012 - 2015
INITECH, NCBiR Piotr Węgleński, prof. dr hab. Analiza genetyczna ważnych gospodarczo gatunków ryb w związku z odbudową ich populacji w wodach Polski 2010 - 2015
OPUS, NCN Marta B. Wiśniewska, dr hab., prof UW Udział kanonicznego szlaku sygnałowego Wnt w prawidłowym rozwoju wzgórza 2012 - 2015
PBS, NCBiR Krzysztof Ginalski, dr Innowacyjny preparat przeciwko rakowi wątrobokomórkowemu (HCC) 2012 - 2015
OPUS, NCN Jan Augustyński, prof. dr hab. Zastosowanie złożonych nanostruktur metalicznych do plazmonowego wzmocnienia konwersji energii słonecznej na półprzewodnikowych elektrodach tlenkowych 2012 - 2015
OPUS, NCN Wojciech Grochala, prof. dr hab. AgCeNT: nowe unikatowe materiały magnetyczne i elektronowe oparte o związki dwuwartościowego srebra 2011 - 2015
TEAM, FNP Krzysztof Ginalski, dr Zastosowanie biologii systemów do badania kluczowych procesów w Saccharomyces cerevisiae 2011 - 2015