Projekty zrealizowane w 2016 roku

Kierownik Tytuł Lata realizacji
Visegrad Fund, Small Grant Program Joanna Sułkowska, dr hab. 4rd Summer School in Molecular Biophysics and Systems Biology 2016 - 2016
EMBO Joanna Sułkowska, dr hab. EMBO Small Grant 2016 - 2016
IMPULS, FNP Krystian Jażdżewski, prof. dr hab. Walidacja i wdrożenie do praktyki lekarskiej testu diagnostycznego opartego o technikę sekwencjonowania genomowego wykrywającego dziedziczne postacie raka jelita grubego 2015 - 2016
INTER, FNP Wanda Niemyska, dr Czy biololgię da się schwytać na matematyczne lasso? Nowe struktury topologiczne w białkach 2015 - 2016
INTER, FNP Maciej Jasiński, mgr Jeśli mrozić to gorące. Wykorzystanie sorbetu w fizyce i Efektu Mpemby w technologii żywienia 2015 - 2016
PRELUDIUM, NCN Mateusz Urbańczyk, mgr Regularyzacja rzadka w Relaksometrii NMR 2015 - 2016
EMBO Joanna Sułkowska, dr hab. EMBO Instalation Grants 2014 - 2016
7 PR, MNiSW Jan Augustyński, prof. dr hab. Aktywne w świetle widzialnym nano-katalityczne układy tlenkowe wspomagające wytwarzanie wodoru na drodze konwersji energii słonecznej 2013 - 2016
OPUS, NCN Jacek Jemielity, dr hab., prof. UW Nowe metody znakowania końca 5' mRNA oraz przykłady ich wykorzystania w badaniach metabolizmu RNA i poszukiwaniu inhibitorów białek rozpoznających strukturę kapu o znaczeniu terapeutycznym 2014 - 2016
OPUS, NCN Piotr Jerzy Leszczyński,dr Porównawcza analiza reaktywności Ag(II)SO4, Ag(I)2S208 oraz Ag(I)Ag(III)O2 w stosunku do serii modelowych związków organicznych 2013 - 2016
HARMONIA, NCN Wojciech Grochala, prof. dr hab. HP. Zastosowanie wysokich ciśnień do modyfikacji stechiometrii, struktury krystalicznej , elektronowej i magnetyzmu materiałów funkcjonalnych 2013 - 2016
OPUS, NCN Piotr Węgleński, prof. dr hab. SUDPRO - globalne białko regulacyjne 2013 - 2016
SONATA, NCN Tomasz Antosiewicz, dr Nanosensory plazmoniczne: limit detekcji, własności stochastyczne oraz mierzenie zmian strukturalnych 2013 - 2016
OPUS, NCN Bartosz Trzaskowski, dr Nowe analogi N-heterocyklicznych karbenów w rutenowych katalizatorach metatezy - projektowanie, modelowanie, synteza, analiza. 2013 - 2016
PRELUDIUM, NCN Karol Fijałkowski, dr Synteza pirolityczna ultra-twardych materiałów ceramicznych opartych na domieszkowanym azotku boru. 2013 - 2016
OPUS, NCN Joanna Trylska, dr hab., prof. UW Mechanizmy oddziaływania oligomerów peptydowego kwasu nukleinowego z biologicznie ważnymi motywami RNA 2013 - 2016
Polsko-Szwajcarski Program Badawczy, OPI Jan Augustyński, prof. dr hab. Hybrydowe materiały półprzewodnikowe do przetwarzania energii słonecznej 2011 - 2016