Publikacje 2013

J Chem Theory Comput 2013, 9, 5460

Setny P, Zacharias M.

J Phys Chem C 2013, 117, 19664

Trzaskowski B, Adamowicz L, Beck W, Muralidharan K, Deymier PA.

Signal Processing Symposium 2013, 6623587

Urbańczyk M, Kazimierczuk K.

Hum Genet 2013, PMID: 24241281

Wojcicka A, de la Chapelle A, Jażdżewski K.

Acta Crystalographica C 2013, 69, 1289

Wegner W, Jaroń T, Grochala W.

Ichthyol Res 2013, 60, 149

Popovic D, Panagiotopoulou H, Kleszcz M, Baca M, Rutkowski R, Heese T, Weglenski P, Stankovic A.

Sci Rep-UK 2013, 3, 3074

Zengin G, Johansson G, Antosiewicz TJ, Kall M, Shegai T.

FEBS J 2013, Vol. 280, 6508–6527

Wypijewska del Nogal A, Surleac MD, Kowalska J, Lukaszewicz M, Jemielity J, Bisaillon M, Darzynkiewicz E, Milac AL, Bojarska E.

Bioorgan Med Chem 2013, Vol. 21, 7921–7928

Honcharenko M, Zytek M, Bestas B, Moreno P, Jemielity J, Darzynkiewicz E, Smith CIE, Strömberg R.

J Chem Theory Comput 2013, 9 (11): 4874–4889

Leonarski F, Trovato F, Tozzini V, Leś A, Trylska J.

RSC Adv 2013, Vol. 3, 20943-20958

Ziemniak M, Szabelski M, Lukaszewicz M, Nowicka A, Darzynkiewicz E, Wieczorek Z, Rhoads RE, Jemielity J.

PLoS One 2013, 8 (9), e76319

Muszewska A, Steczkiewicz K, Ginalski K.

Electrochim Acta 2013, 104 (0), 282-288.

Barczuk PJ, Krolikowska A, Lewera A, Miecznikowski K, Solarska R, Augustynski J.

ChemPhysChem 2013, 14, 3015-3025

Kazimierczuk K, Stanek J, Zawadzka-Kazimierczuk A, Koźmiński W.

ACS Chem Biol 2013, 8 (6), 1101-1109

Trylska J, Thoduka SG, Dąbrowska Z.

Acta Chim Sloven 2013, 60(3): 455-470 .

Leszczyński PJ, Grochala W.

Dalton T 2013, 42 (6), 2167-2173;

Kurzydlowski D, Mazej Z, Grochala W.

CrystEngComm 2013, 15 (1), 192-198.

Derzsi M, Budzianowski A, Struzhkin VV. Malinowski PJ, Leszczynski P, Mazej Z. Grochala W.

Dalton T 2013, 42 (29), 10417-10423

Malinowski PJ, Derzsi M, Grochala W.

Future Med Chem 2013, 5 (10), 1141-1172.

Ziemniak M, Strenkowska M, Kowalska J, Jemielity J.

Anal Chem 2013, 85 (3), 1828-1833

Urbańczyk M, Bernin D, Koźmiński W, Kazimierczuk K.

Magn Reson Chem 2013, 51 (2), 110-115.

Misiak M, Koźmiński W, Chmurski K, Kazimierczuk K.

J Phys Chem B 2013, 117 (20), 6165-6174.

Długosz M, Antosiewicz JM.

J Chem Theory Comput 2013, 9 (3), 1667-1677.

Długosz M, Antosiewicz JM.

Nat Methods 2013, 10 (4), 361-365

Crosetto N, Mitra A, Silva MJ, Bienko M, Dojer N, Wang Q, Karaca E, Chiarle R, Skrzypczak M, Ginalski K, Pasero P, Rowicka M, Dikic I.

Nucleic Acids Res 2013, 41 (5), 3144-3161

Szczesny RJ, Hejnowicz MS, Steczkiewicz K, Muszewska A, Borowski LS, Ginalski K, Dziembowski A.

Chem Commun 2013, 49(56): 6262-6264

Kurzydłowski D, Mazej Z, Jagličić Z, Filinchuk Y, Grochala W.

Chem Commun 2013, 49(68): 7480-7482

Połczyński P, Jurczakowski R, Grochala W.

Acta Biochim Pol 2013, 60, 249-254

Bretes E, Wojdyła-Mamoń AM, Kowalska J, Jemielity J, Kaczmarek R, Baraniak J, Guranowski A.

Bioorg Med Chem Lett 2013, 23, 3753–3758

Warminski M, Kowalska J, Buck J, Zuberek J, Lukaszewicz M, Nicola C, Kuhn AN, Sahin U, Darzynkiewicz E, Jemielity J.

Biomacromolecules 2013, 14, 1867−1876

Kijewska K, Jarzębińska A, Kowalska J, Jemielity J, Kępińska D, Szczytko J, Pisarek M, Wiktorska K, Stolarski J, Krysinski PG, Twardowski A, Mazur M.