Publikacje 2015

RSC Adv 2015, 5: 78361-78375

Kamińska I, Fronc K, Sikora B, Mouawad M, Siemiarczuk A, Szewczyk M, Sobczak K, Wojciechowski T, Zaleszczyk W, Minikayev R, Paszkowicz W, Stępień PP, Dziawa P, Ciszak K, Piątkowski D, Maćkowski S, Kaliszewski M, Włodarski M, Młyńczak J, Łapiński M, Elbaum D.

Cell, 2015, 163(7): 1611-1627

Tang Z, Luo OJ, Li X, Zheng M, Zhu JJ, Szalaj P, Trzaskoma P, Magalska A, Wlodarczyk J, Ruszczycki B, Michalski P, Piecuch E, Wang P, Wang D, Tian SZ, Penrad-Mobayed M, Sachs LM, Ruan X, Wei CL, Liu ET, Wilczynski GM, Plewczynski D, Li G, Ruan Y.

Oncotarget 2015, doi: 10.18632/oncotarget.6435

Trzeciecka A, Klossowski Sz, Bajor M, Zagozdzon R, Gaj P, Muchowicz A, Malinowska A, Czerwoniec A, Barankiewicz J, Domagala A, Chlebowska J, Prochorec-Sobieszek M, Winiarska M, Ostaszewski R, Gwizdalska I, Golab J, Nowis D, Firczuk M.

Plant Physiol 2015, 169: 2080-2101

Rutowicz R, Puzio M, Halibart-Puzio J, Lirski M, Kotlinski M, Kroten MA, KnizewskI L, Lange B, Muszewska A, Sniegowska-Swierk K, Koscielniak J, Iwanicka-Nowicka R, Buza K, Janowiak F, Zmuda K, Joesaar I, Laskowska-Kaszub K, Fogtman A, Kollist H, Zielenkiewicz P, Tiuryn J, Siedlecki P, Swiezewski S, Ginalski K, Koblowska M, Archacki R, Wilczynski B, Rapacz M, Jerzmanowski A.

Trends Ecol Evol 2015, 30(2): 78-87

Shafer ABA, Wolf JBW, Alves PC, Bergström L, Bruford MW, Brännström I, Colling G, Dalén L, De Meester L, Ekblom R, Fawcett KD, Fior S, Hajibabaei M, Hill JA, Hoezel AR, Höglund J, Jensen EL, Krause J, Kristensen TN, Krützen M, McKay JK, Norman AJ, Ogden R, Österling EM, Ouborg NJ, Piccolo J, Popovic D , Primmer CR, Reed FA, Roumet M, Salmona J, Schenekar T, Schwartz MK, Segelbacher G, Senn H, Thaulow J, Valtonen M, Veale A, Vergeer P, Vijay N, Vilà C, Weissensteiner M, Wennerström L, Wheat CW, Zieliński P.

Rak i ciąża 2015, Wydawnictwo WUM

Wójcicka A, Kolanowsk M, Jażdżewski K.

Rak wątrobowokomórkowy 2015, PZWL

Kubiak A, Jażdżewski K.

ACS Photonics 2015, 2: 1732-1738

Antosiewicz TJ, Tarkowski T.

Nano Lett 2015, 15: 7633-7638

Yang ZJ, Antosiewicz TJ, Verre R, de Abajo FJG, Apell SP, Kall M.

Phys Rev B 2015, 92: 094436

Hanson M, Brucas R, Antosiewicz TJ, Dumas RK, Hjorvarsson B, Flovik V, Wahlstrom E.

Conserv Genet 2015, doi: 10.1007/s10592-015-0786-1

Popović D, Szczepkowski M, HeeseT, Weglenski P.

Clinical Applications for Next-Generation Sequencing, 2015, Elsevier

Plewczynski , Gruca S, SzałaJ P, Gulik K, de Oliveira SF, Malhotra A.

Optic Express 2015, 23(20): 25406-25424

Korzeb K, Gajc M, Pawlak DA.

Clin Cancer Res 2015

Świerniak M, Wójcicka A, Czetwertynska M, Długosińska J, Stachlewska E, Gierlikowski W, Kot A, Górnicka B, Koperski L, Bogdańska M, Wiechno W, Jażdżewski K.

Eur J Wildl Res 2015, 61: 691-701

Rutkowski R, Krupiński D, Kitowski I, Popović D, Gryczyńska A, Molak M, Dulisz B, Poprach K, Müller S, Müller R, Gierach K-D.

J Phys-Condes Matter 2015, 27: 354109

Dabrowski-Tumanski P, Jarmolinska AI, Sulkowska JI.

J Phys Chem B 2015, 119(36), 11978-11987

Jaremko Ł, Jaremko M, Nowakowski M, Ejchart A.

Physical Review E, 2015, 92: 032102

Shchukina AL, Eremchev IYu, Naumov AV.

Kardiol Pol 2015, 73(1): 1-6

Klimczak D, Pączek L, Jażdżewski K, Kuch M.

Mol Neurobiol 2015

Jasińska M, Miłek J, Cymerman IA, Łęski Sz, Kaczmarek L, Dziembowska M.

PLOS One, 2015, 10(7): e0134018

Cymerman JA, Gozdz A, Urbanska M, Miłek J, Dziembowska M, Jaworski J.

Bioinformatics 2015, 31(21): 3499-505

Piętal MJ, Bujnicki JM, Kozłowski ŁP.

Nat Mater 2015, 14: 1236-1244

Syrenova S, Wadell C, Nugroho FAA, Gschneidtner TA, Fernandez YAD, Nalin G, Świtlik D, Westerlund F, Antosiewicz TJ, Zhdanov VP, Moth-Poulsen K, Langhammer C.

Adv Opt Mater 2015, 1591-1599

Antosiewicz, Wadell C, Langhammer C.

Phys Rev Lett 2015:,114: 157401

Zengin G, Wersäll M, Nilsson S, Antosiewicz TJ, Käll M, Shegai T.

J Phys Chem Lett 2015, 6: 1847-1853

Monreal RC, Antosiewicz TJ, Apell SP.

Magn Reson Chem 2015, 53(11): 927-939

Lesot P, Kazimierczuk K, Trébosc J, Amoureux JP, Lafon O.

Magn Reson Chem 2015, 53(11): 921-926

Kazimierczuk K, Orekhov VY.

Gene 2015, 573(2): 310-320

Dzikowska A, Grzelak A, Gawlik J, Szewczyk E, Mrozek P, Borsuk P, Koper M, Empel J, Szczęsny P, Piłsyk S, Pękala M, Węgleński P.

Comput Biol Chem 2015, 59: 91-97.

Kozakiewicz D, Karr JR, Langner KM, Plewczyński D.

RAIRO Operations Research 2015, doi:10.1051/ro/2015041

Kulik M, Trylska J.

Dalton Trans 2015, 44(45): 19395-19734

Malinowski PJ, Kurzydłowski D, Grochala W.

Philos Trans R. Soc A 2015, 373, 2037

Grochala W, Mazej Z.

Dalton Trans 2015, 44(45): 19469-19477

Starobrat A, Tyszkiewicz MJ, Wegner W, Pancerz D, Orłowski P, Leszczyński PJ, Fijałkowski KJ, Jaroń T, Grochala W.

Task Quarterly 2015, 18(3), 265-279

Dąbrowski-Tumański P, Niewieczerzał Sz, Sułkowska JI.

Adv Opt Mater 2015, 3 (3): 381–389

K. Sadecka, M. Gajc, Orliński K, Surma HB, Klos A, Jozwik-Biala I, Sobczak K, Dluzewski P, Toudert J, Pawlak DA.

Bioorgan Med Chem 2015, 23(17): 5369–5381

Ziemniak M, Kowalska J, Lukaszewicz M, Zuberek J, Wnek K, Darzynkiewicz E, Jemielity J.

Bioorg Med Chem 2015, 23(15): 4660-4668

Piecyk K, Niedźwiecka A, Ferenc-Mrozek A, Łukaszewicz M, Darżynkiewicz E, Jankowska-Anyszka M.

Biochem Biophys Res Commun 2015, 464(1): 89-93

Piecyk K, Darżynkiewicz ZM, Jankowska-Anyszka M, Ferenc-Mrozek A, Stępiński J, Darżynkiewicz E, Bojarska E.

Sci World J 2015, 914780

Lin H, Chen W, Anandakrishnan R, Plewczyński D.

Journal of Chemical Information and Modeling 2015, 55(7): 1469-1482

Saha I, Rak B, Bhowmick SS, Maulik U, Bhattacharjee D, Koch U, Łaźniewski M, Plewczyński D.

PeerJ 2015, 2(3): e1041

Zubek J, Tatjewski M, Boniecki A, Mnich M, Basu S, Plewczyński D.

Int J Biochem Cell Biol 2015, 66: 37-44

Janna Olmos JD, Kargul J.

Journal of Peptide Science 2015, 21: 120–125

Lasota A, Frączak O, Leśniak A, Muchowska A, Lipkowski AW, Nowakowski M, Ejchart A, Olma A.

Organometallics 2015, 34: 3480-3496

Horeglad P, Cybularczyk M, Trzaskowski B, Żukowska GZ, Dranka M, Zachara J.

Biochimie 2015, 112: 96-110

Panecka J, Sponer J, Trylska J.

Phys Status Solidi-Rapid Res Lett 2015, 9(7): 401-404

Włodarska I, Derzsi M, Grochala.

Dalton Trans 2015, 44(24): 10957-10968

Mazej Z, Michalowski T, Goreshnik E, Jaglicic Z, Arcon I, Szydłowska J, Grochala W.

Opt Express 2015, 23(15): 19098-19991

Sadecka K, Toudert J, Surma HB, Pawlak DA.

Biophys J 2015, 108(3): 655-665

Kulik M, Goral AM, Jasiński M, Dominiak PM, Trylska J.

Endocr Relat Cancer 2015, 22(1):11-21

Lakshmanan A, Wojcicka A, Kotlarek M, Zhang X, Jazdzewski K, Jhiang SM.

J Org Chem 2015, 80: 3982–3997

Baranowski MR, Nowicka A, Rydzik AM, Warmiński M, Kasprzyk R, Wojtczak BA, Wójcik J, Claridge TDW, Kowalska J, Jemielity J.

Org Lett 2015, 17: 3062-3065

Wanat P, Walczak S, Wojtczak BA, Nowakowska M, Jemielity J, Kowalska J.

J Phys Chem B 2015, 119(19): 5970-5978

Setny P.

Philos T R Soc A 2015, 373(3): 20140476

Slocombe D, Kuznetsov V, Grochala W, Williams RPJ, Edwards PP.

J Electron Spectrosc 2015, 202: 38-45

Grzelak A, Jaroń T, Mazej Z, Michałowski T, Szarek P, Grochala W.

Chem Eur J 2015, 21(15): 5689-5692

Jaroń T, Wegner W, Fijałkowski KJ, Leszczyński PJ, Grochala W.

Angew Chem Int Ed 2015, 54: 1236-1239

Jaroń T, Orłowski P, Wegner W, Fijałkowski KJ, Leszczyńsk PJ, Grochala W.

J Phys Chem A 2015, 119(11): 2483-2489

Szarek P, Grochala W.

Nat Chem 2015, 7: 264

Grochala W.

Eur J Inorg Chem 2015, 215(2): 324-332

Michałowski T, Mazej Z, Budzianowski A, Jaglicic Z, Leszczyński PJ, Grochala W.

J Fluorine Chem 2015, 174: 22-29

Adamczyk W, Połczyński P, Mika A, Jaroń T, Mazej Z, Fijałkowski KJ, Jurczakowski R, Grochala W.

Anal Chem 2015, 87(2): 1337-1343

Dass R, Koźmiński, Kazimierczuk K.

Brain Struct Funct 2015, doi: 10.1007/s00429-015-1052-5

Nagalski A, Puelles L, Dabrowski M, Wegierski T, Kuznicki J, Wisniewska MB .

Sensors-Basel 2015, 15(1): 234-247

Kazimierczuk K, Kasprzak P.

NAR 2015, 43: D306-D314

Jamróz M, Niemyska W, Rawdon EJ, Stasiak A, Millett KC, Sulkowski P, Sulkowska JI.

J Mol Biol 2015, 427: 387-405

Kubacka D, Nunez Miguel R, Minshall N, Darżynkiewicz E, Standart N, Zuberek J.

Opt Quant Electron 2015, 47: 89-97

Pastuszczak A, Stolarek M, Antosiewicz TJ, Kotynski R.

RCS Adv 2015, 5: 6378-6384

Antosiewicz TJ, Apell SP.

ACS Catal 2015, 5: 426-432

Adibi PTZ, Mazzotta F, Antosiewicz TJ, Skoglundh M, Gronbeck H, Langhammer C.

Polymer 2015, 57: 77-78

Kijewska K, Głowala P, Kowalska J, Jemielity J, Kaczyńska K, Janiszewska K, Stolarski J, Blanchard GJ, Kępińska K, Lubelska K, Wiktorska K, Pisarek M, Mazur M.

Biochem Bioph Res Co 2015, 456: 47-52

Kropiwnicka A, Kuchta K, Lukaszewicz M, Kowalska J, Jemielity J, Ginalski K, Darzynkiewicz E.

Nanomed-Nanotechnol 2015, 11(1): 67-76

Zochowska M, Piguet A-Ch, Jemielity J, Kowalska J, Szolajska E, Dufour J-F, Chroboczek J.

Molecular Biology of Food and Water Borne Mycotoxigenic and Mycotic Fungi, Russell R., Paterson M., CRC Press 2015

Muszewska A, Ginalski K.