Wykłady i seminaria

DrukujDrukujPDFPDF

 

Seminaria CeNT w roku akademickim 2017/2018

Seminaria CeNT w semestrze zimowym 2017/2018

Miejsce: aula nr 0142, siedziba przy Banacha 2c

 • 05.10.2017 Marcin Drąg, Politechnika Wrocławska, Unnatural amino acids in design of activity-based probes for proteolytic enzymes visualization
 • 12.10.2017 Bartosz Trzaskowski, CeNT UW, Computational studies of olefin metathesis and other homogenous catalytic reactions
 • 19.10.2017 Michał Tomza, CeNT UW, Engineering ultracold quantum molecular systems
 • 26.10.2017 Piotr Setny, CeNT UW, Hydration effects in biomolecular systems
 • 09.11.2017 Michael Feig, Michigan State Univ., Structures of bacterial DNA chromosomes - paving the way to gene-structure-function relationships at the genomical level
 • 23.11.2017 Zoltan Molnar, Oxford University, Cortical layer with no known function
 • 30.11.2017 Maciej Długosz, CeNT UW, Hydrodynamic effects in biological systems
 • 07.12.2017 Daniel Gryko, Institute of Organic Chemistry, PAS, From pyrrolo [3,2-b] pyrroles to π - expanded diketopyrrolopyrroles - fluorophores for the future
 • 14.12.2017 Barbara Tudek, Institute of Biochemistry and Biophysics, Repair of oxidatively damaged DNA in in etiology and therapy of cancer
 • 11.01.2018  Przemysław Malinowski, CeNT UW, TBA
 • 01.02.2018 Duncan Smith. New York University, Eukaryotic DNA replication: learning from the lagging strand
 • 08.02.2018 Steffen Scholpp, University of Exeter, Towards deciphering the molecular mechanism regulating Wnt ligand trafficking
 • 15.02.2018 Bożena Kamińska, Nencki Institute, PAS, Targeting tumor-microenvironment interactions as a new therapeutic approach
 • 22.02.2018 Joanna Niedziółka-Jönsson, Institute of Pchysical Chemistry, PAS, Synthesis and surface modification of plasmonic nanostructures for (bio) molecular interaction
 • 22.03.2018 Urszula Wojda, Nencki Institute, PAS, TBA
 • 19.04.2018 Agnieszka Dobrzyń, Nencki Institute, PAS, TBA
 • 26.04.2018 Maria Górna, BCRC UW/Faculty of Chemistry UW, Proteins recognizing atypical RNA in mitochondrial and viral RNA metabolism
 • 10.05.2018 Victor Tybulewicz, The Francis Crick Institute, UK, Novel signalling pathways controlling T cell adhesion and migration

Seminaria CeNT w roku akademickim 2016/2017

Seminaria CeNT w semestrze letnim 2016/2017

Miejsce: aula nr 0142, siedziba przy Banacha 2c

 • 02.02.2017, Adam Kubas, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Towards oxygen-insensitive [FeFe]-hydrogenases
 • 09.02.2017, Dorota Gryko, Instytut Chemii Organicznej PAN, Porphyrinoids as photocatalysts for visible-light induced selective functionalizations
 • 23.02.2017, Jacek Stawiński, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, University of Stockholm, How to get the most out of two phosphorus chemistries. Studies on H-phosphonates
 • 02.03.2017, Jacek Jaworski, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, Molecular control of neuronal shape
 • 09.03.2017, Konrad Banaszek, Laboratorium Technologii Kwantowych CeNT, Optical communication in the low-power regime
 • 16.03.2017, Ewelina Knapska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Neural correlates of socially transferred emotions
 • 23.03.2017, Marta Miączyńska, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, Inflammatory signaling from the endocytic pathway
 • 06.04.2017, Dominik Kurzydłowski, Laboratorium Spektroskopii NMR CeNT, Magnetic properties and reactivity of exotic inorganic fluorides
 • 13.04.2017, John F. Allen, University College London, Why chloroplasts and mitochondria retain their own genomes and genetic systems: co-location for redox regulation of gene expression
 • 20.04.2017, Wiesław Gruszecki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Regulation of the photosynthetic light harvesting
 • 27.04.2017, Marek Samoć, Politechnika Wrocławska, Towards more efficient materials for nonlinear absorption and nonlinear refraction applications
 • 11.05.2017, godz. 12:00, Zbigniew Darżynkiewicz, Brander Cancer Research Institute, New York Medical College, Birth and death of the cell explored by multiparameter flow and imaging cytometry
 • 18.05.2011, godz. 12:00, Leszek Kaczmarek, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,  Brain to mind: a cleavable connection
 • 25.05.2017, godz. 12:00, Michael Feig, Michigan State University, Bacterial chromosome models
 • 02.06.2017, godz. 12:00, Robert Rhoads, Louisiana State University
 • 08.06.2017, Stanisław Dunin-Horkawicz, Laboratorium Bioinformatyki Strukturalnej CeNT, Design of new protein structures
 • 22.06.2017, Paweł Niewiadomski, Laboratorium Sygnalizacji Molekularnej i Komórkowej CeNT, Mechanisms of Gli-protein regulation in Hedgehog signaling
 • 29.06.2017, Cecilia Winata, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, The zebrafish as a model for studying RNA Biology

 

Seminaria CeNT w semestrze zimowym 2016/2017

Miejsce: aula nr 0142, siedziba przy Banacha 2c, czwartki godz. 13.00

 • 13.10.2016, dr Tomasz Rygiel, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Tumor microenvironment
 • 20.10.2016, prof.  Andrzej Dziembowski, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, FAM46C and DIS3 in the pathogenesis of multiple myeloma
 • 27.10.2016, dr Mateusz Baca, Laboratorium Paleogenetyki i Genetyki Konserwatorskiej CeNT, Population dynamics of Late Pleistocene mammals
 • 3.11.2016, dr Magdalena Skrzypczak, Laboratorium Bioinformatyki i Biologii Systemów CeNT, Application of next generation sequencing to DNA double-strand breaks (DSBs) studies
 • 10.11.2016, prof. Magda Konarska, Laboratorium Biologii RNA CeNT, Mechanisms of pre-mRNA splicing in the era of spliceosomal cryoEM structures
 • 17.11.2016, prof. Jan Augustyński, Laboratorium Fotoelektrochemii i Konwersji Energii Słonecznej CeNT, New photonic materials developed in the Laboratory of Photo-electrochemistry
  and Solar Energy Conversion in CeNT
 • 24.11.2016, dr Tomasz Antosiewicz, samodzielny badacz, CeNT, Plasmonicsof single nanostructures and their arrays
 • 1.12.2016, prof. Agnieszka Chacińska, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Application of next generation sequencing to DNA double-strand breaks (DSBs) studies
 • 8.12.2016, dr Przemysław Żelazowski, Laboratorium Teledetekcji i Modelowania Środowiska CeNT, Satelitarny monitoring upraw – szanse i bariery
 • 15.12.2016, dr Tomasz Stokłosa, Warszawski Uniwersytet Medyczny, How studies on the rare type of leukemia change our understanding of tumor genetics and transform cancer treatment
 • 12.01.2017, dr Joanna Sułkowska, Interdyscyplinarne Laboratorium Modelowania Układów Biologicznych, Influence of knotted structure on function of proteins
 • 19.01.2017, prof. dr hab. Janusz Bujnicki, International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw
 • 26.01.2017, dr hab. Dorota Pawlak, Laboratorium Technologii Materiałowych, Introduction to novel crystal growth-based materials at CeNT - ITME and their potential applications

 

Wykłady i zajęcia w roku akademickim 2016/2017

prowadzone przez pracowników CeNT

Na Wydziale Fizyki UW
 • Bioinformatyka i modelowanie, ćwiczenia, wykład, dr hab. Maciej Długosz
 • Bioinformatyka i modelowanie, ćwiczenia, wykład, dr Piotr Setny
 • Chemia medyczna i podstawy projektowania leków, ćwiczenia, wykład, dr hab. Jacek Jemielity, prof. UW
 • Mechanizmy reakcji w chemii organicznej i bioorganicznej, ćwiczenia, wykład, dr hab. Jacek Jemielity, prof. UW
 • Pracownia chemii, laboratorium - koordynacja pracowni, dr hab. Jacek Jemielity, prof. UW
 • Chemia fizyczna, wykład, dr Elżbieta Bojarska
W Centrum Nowych Technologii UW
 • Biologia Genomów, wykład, ćwiczenia, dr hab. Dariusz Plewczyński, prof. UW
 • Wstęp do Modelowania Systemów Poznawczych, konwersatorium, dr hab. Dariusz Plewczyński, prof. UW
Na Wydziale Chemii UW
 • Nowe materiały w chemii, wykład, prof. dr hab. Wojciech Grochala
 • Fizyka IA, ćwiczenia, dr Joanna Sułkowska
Na Wydziale Biologii UW
 • Perspektywy współczesnej biologii i biotechnologii, wykład, dr hab. Joanna Kargul, prof. UW
Na Wydziale Psychologii UW
 • Wstęp do modelowania procesów poznawczych, wykład, dr hab. Dariusz Plewczyński, prof. UW
Na Wydziale Filozofii i Socjologii
 • Wstęp do modelowania procesów poznawczych, konwersatorium, dr hab. Dariusz Plewczyński, prof. UW
Na Wydziale "Artes Liberales"
 • Szczypta (al)chemii i nauk pokrewnych dla humanistów 1, konwersatorium, prof. dr hab. Wojciech Grochala
Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, II Wydział Lekarski
 • Biochemia z elementami chemii, laboratorium, dr Bartosz Trzaskowski
 

 

SEMINARIA 2015/2016 - ARCHIWUM

Seminaria CeNT w semestrze letnim 2015/2016

Miejsce: aula nr 0142, siedziba przy Banacha 2c, godz. 13.00.

 • 24.02.2016, dr Agnieszka Kamińska, Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, Powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana w aplikacjach medycznych i testach diagnostycznych
 • 4.04.2016, dr Agnieszka Kobielak, Epitelialne  macierzyste i ich nisza - rola w homeostazie i nowotworzeniu komórki; UWAGA: seminarium odbędzie się wyjątkowo w poniedziałek, miejsce seminarium: Wydział Biologii UW, ul. Miecznikowa 1, sala 103 B
 • 14.04.2016, dr hab. Marta Szulkin, prof. UW, Evolutionary ecology - where the wild things are
 • 28.04.2016, dr Marcin Kałek, Phosphine-catalyzed enantioselective stereoconvergent reactions.  Development of new processes, mechanistic investigations, and kinetic modelling of non-linear effects
 • 12.05.2016, dr Krzysztof Kobielak, Deciphering Distinct Skin Stem Cells: From Hair to Digit Regeneration
 • 19.05.2016, prof. Kathleen Hall, Make the right choice: Protein binding to U1 or U2 snRNA
 • 2.06.2016, dr Katarzyna Piwocka, Adaptive cellular stress response in leukemia - role in diseas progression and remodeling of microenvironment
 • 8.06.2016, dr hab. Marcin Pisarek, Spektroskopia elektronowa AES oraz spektroskopia fotoelektronów XPS jako zespół narzędzi analityczno diagnostycznych stosowanych w inżynierii materiałowej
 • 9.06.2016, dr Jan Kutner, Biomacromolecular Research Laboratory, Structure and substrate specificity of Glyoxylate Reductase SmGR1 and SmGR2 from Sinorhizobium meliloti
 • 16.06.2016, dr hab. Joanna Kargul, prof. UW, Making an artificial leaf: Constructing photoelectrodes for bioinspired solar-to-fuel conversion
 • 23.06.2016, dr Piotr Kazmierczak, Institute for Neuroscience, Montpellier, France, Molecular mechanisms of hearing and deafness

 

Cykliczne seminaria CeNT w semestrze zimowym 2015/2016

Termin: środa (co dwa tygodnie), godz. 13.00

Miejsce: aula nr 0142, siedziba przy Banacha 2c

 • 7.10.2015, dr Robert Dwiliński
 • 21.10.2015, wolny termin
 • 4.11.2015, wolny termin
 • 18.11.2015, prof. Artur Osyczka (na zaproszenie dr hab. Joanny Kargul, prof. UW)
 • 2.12.2015, wolny termin
 • 9.12.2015, dr hab. Dominika Nowis, prof. UW, Rózne twarze stresu siateczki śródplazmatycznej
 • 16.12.2015, dr hab. Dariusz Plewczyński, Data-driven modeling of three-dimensional genome architecture: lessons from CTCF-and RNAPII-mediated chromatin interactions

 

SEMINARIA STAŁE

ZESPOŁÓW BADAWCZYCH - ARCHIWUM

 1. Laboratorium Maszyn Biomolekularnych, w każdy czwartek, godz. 14.30 - 16.30, sala 4053 (Banacha 2c)
 2. Laboratorium Medycyny Doświadczalnej, w każdy poniedziałek, o godz. 15.00 - 16.00 oraz piątek, o godz. 10.00 - 11.00, w sali 4053 (Banacha 2c)
 3. Interdyscyplinarne Laboratorium Modelowania Układów Biologicznych, w każdy czwartek, o godz. 10.00 - 11.00, w sali 4053 (Banacha 2c)
 4. Laboratorium Genomiki Funkcjonalnej i Strukturalnej, w piątki (co dwa tygodnie), o godz. 10.00-12.00, w sali 3050
 5. Seminarium  prof. dr hab. Krzysztofa Woźniaka, w każdy czwartek, o godz. 10.30-12.30, w sali 3050 (Banacha 2c)
 6. Laboratorium Molekularnych Podstaw Plastyczności Synaptycznej, w każdy poniedziałek, godz. 9.30 -12.00, sala 4223 (Banacha 2c)

Wszystkich chętnych zapraszamy!

 

WYKŁADY I ZAJĘCIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 - ARCHIWUM

prowadzone przez pracowników CeNT

Na Wydziale Fizyki UW

 • Chemia fizyczna, wykład, dr Elżbieta Bojarska
 • Biochemia, wykład, prof. dr hab. Edward Darżynkiewicz
 • Biologia molekularna z genetyką cz. I, wykład, prof. dr hab. Edward Darżynkiewicz
 • Bioinformatyka i modelowanie, ćwiczenia, dr Maciej Długosz, dr Piotr Setny
 • Bioinformatyka i modelowanie, wykład, dr Maciej Długosz, dr Piotr Setny
 • Chemia medyczna i podstawy projektowania leków,  wykład, dr hab. Jacek Jemielity, prof. UW
 • Mechanizmy reakcji w chemii organicznej i bioorganicznej, ćwiczenia, dr hab. Jacek Jemielity, prof. UW
 • Mechanizmy reakcji w chemii organicznej i bioorganicznej, wykład, dr hab. Jacek Jemielity, prof. UW
 • Pracownia chemii, laboratorium, dr hab. Jacek Jemielity, prof. UW

Na Wydziale Chemii UW

 • Nowe materiały w chemii, wykład, prof. dr hab. Wojciech Grochala
 • Chemia kwantowa A, laboratorium, dr Bartosz Trzaskowski
 • Podstawy chemii ogólnej i obliczeń chemicznych, ćwiczenia, dr Bartosz Trzaskowski

Na Wydziale Biologii UW

 • Sztuczna fotosynteza do produkcji czystej energii, wykład, dr hab. Joanna Kargul, prof. UW

Na Wydziale „Artes Liberales” UW

 • Szczypta (al)chemii i nauk pokrewnych dla humanistów 1, konwersatorium, prof. dr hab. Wojciech Grochala

Na Wydziale Filozofii i Socjologii UW

 • Wstęp do modelowania procesów poznawczych, konwersatorium, dr hab. Dariusz Plewczyński

SEMINARIA 2014/2015 - ARCHIWUM

Seminarium prof. Yijun Ruan

 

Zapraszamy na seminarium prof. Yijun Ruan, The Jackson Laboratory for Genomic Medicine, Farmington, USA, pt. 3D Genome organization and Gene Transcription Regulation in Human CellsSeminarium odbędzie się 14 października 2015r. o godz. 10.00 w auli w siedzibie CeNT przy ul. Banacha 2c.

 

Seminarium prof. Michaela Feiga

Zapraszamy na seminarium prof. Michaela Feiga z Michigan State University, USA, pt.: New adventures with DNA: Bacterial chromosomes, transcription, and correcting mistakes. Seminarium odbędzie się 21 maja 2015r. o godz. 15.00 w CeNT w sali seminaryjnej nr 03.50.

 

Cykliczne seminaria CeNT w roku akademickim 2014/2015:

 • 13.05.2015. dr hab. Marta Wiśniewska, prof. UW, Genes, mice and schizophrenia.
 • 15.04.2015, dr hab. Joanna Trylska, prof. UW, Wokół rybosomowego RNA.
 • 01.04.2015, dr hab. Jacek Jemielity, prof. UW, Modyfikowane chemicznie nukleotydy jako narzędzia w badaniach procesów biochemicznych, biotechnologii, diagnostyce oraz terapii.
 • 18.03.2015, prof. Stefano Volinia, University of Ferrara, The role of microRNAs in the progression and invasiveness of breast cancer
 • 18.02.2015, dr inż. Paweł Horeglad, Jak zbudować polimer biodegradowalny ... i po co.
 • 04.02.2015, dr Magdalena Dziembowska, Co ma wspólnego lokalna synteza białek na synapsie z autyzmem?
 • 07.01.2015, dr Bartosz Trzaskowski, Chemia obliczeniowa: od białek błonowych do katalizatorów metatezy.
 • 10.12.2014, dr Dominik Kurzydłowski, Ściskanie związków, czyli rzecz o chemii wysokich ciśnień.
 • 26.11.2014, prof. Edward Darżynkiewicz, 5' m(sn)RNA kap w świetle badań własnych: historia i przyszłość.
 • 12.11.2014, dr Krzysztof Kazimierczuk, Oszczędne próbkowanie (również w spektroskopii NMR).
 • 29.10.2014, dr hab. Krystian Jażdżewski, prof. UW, Medycyna w czasach genomowych.
 • 15.10.2014, prof. Wojciech Grochala, Laboratorium Technologii Nowych Materiałów Funkcjonalnych w pigułce.

 

 

WYKŁADY I ZAJĘCIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

prowadzone przez pracowników CeNT

Na Wydziale Fizyki UW

 1. Bioinformatyka i modelowanie  - dr hab. Joanna Trylska, prof. UW – wykład
 2. Bioinformatyka i modelowanie  - mgr Krzysztof Kuchta – ćwiczenia
 3. Chemia medyczna i podstawy projektowania leków - dr hab. Jacek Jemielity – wykład
 4. Mechanizmy reakcji w chemii organicznej i bioorganicznej - dr hab. Jacek Jemielity – wykład
 5. Mechanizmy reakcji w chemii organicznej i bioorganicznej - dr hab. Jacek Jemielity – ćwiczenia
 6. Pracownia chemii - dr hab. Jacek Jemielity – ćwiczenia
 7. Chemia fizyczna - dr Elzbieta Bojarska - wykład
 8. Pracownia fizyczna II stopnia - dr Elzbieta Bojarska - laboratorium

Na Wydziale Chemii UW

 1. Nowe materiały chemii - prof. dr hab. Wojciech Grochala – wykład
 2. Chemia ogólna - dr Bartosz Trzaskowski - proseminarium 
 3. Chemia kwantowa - dr Bartosz Trzaskowski - laboratorium 
 4. Podstawy obliczeń chemicznych - dr Bartosz Trzaskowski - ćwiczenia 

Na Wydziale Biologii UW

 1. Sztuczna fotosynteza do produkcji czystej energii - dr hab. Joanna Kargul - wykład

w Kolegium Artes Liberales

 1. Szczypta (al)chemii i nauk pokrewnych dla humanistów - prof. dr hab. Wojciech Grochala - wykład

Interdyscyplinarny Kurs Ogólnouniwersytecki

 1.  Fundamenty wiedzy o człowieku, społeczeństwie i fizykalnym świecie - dr hab. Dominika Nowis, prof. UW - seminarium (zajęcia odbywają się w budynku Starego BUW-u)

ARCHIWUM

WYKŁADY I SERMINARIA

2014

2013

2012