Kariera

DrukujDrukujPDFPDF

KADRA MERYTORYCZNA

Oferujemy zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się nowej jednostce Uniwersytetu Warszawskiego, w zależności od kwalifikacji, na stanowisku profesora, adiunkta naukowego lub asystenta naukowego.

Kandydat na kierownika zespołu powinien:

  • posiadać co najmniej stopień doktora
  • posiadać liczący się dorobek naukowy
  • posiadać umiejętność kierowania zespołem naukowym oraz sukcesy w pozyskiwaniu środków na prowadzone badania i koszty utrzymania zespołu
  • przedstawić program badań naukowych oraz plan ich finansowania

Oferty kierowane są do osób zainteresowanych rozwojem swojej kariery naukowej poprzez budowę własnego zespołu naukowego. Oczekuje się, że kandydat zorganizuje zespół badawczy i pozyska środki na sfinansowanie prowadzonych badań.

Kandydat na samodzielnego badacza powinien:

  • posiadać co najmniej stopień doktora
  • wyróżniający się dorobek naukowy
  • posiadać udokumentowaną zdolność pozyskiwania grantów na prowadzone badania
  • przedstawić program badań

Oczekuje się, że kandydat na samodzielnego/niezależnego badacza będzie realizować program badań finansowany z uzyskiwanych grantów, rozwijając współpracę krajową i międzynarodową.

Oferty kierowane są do osób zainteresowanych rozwojem swojej kariery naukowej poprzez podejmowanie nowego kierunku badań lub kontynuację prowadzonych już prac badawczych, lub naukowe usamodzielnienie się i poprowadzenie własnego programu badawczego.