Dla badaczy z UW

DrukujDrukujPDFPDF

Centrum Nowych Technologii jest interdyscyplinarną jednostka naukową, której jednym z zadań jest ścisła współpraca z Wydziałami UW polegająca na wspieraniu ich działalności dydaktycznej i badawczej. Rektor UW wraz z Dyrektorem Centrum Nowych Technologii zapraszają Dziekanów UW do nawiązania współpracy z CeNT.

Pismo Rektora UW do Dziekanów Wydziałów UW

Pismo Dyrektora CeNT do Dziekanów Wydziałów UW