Wpływ silnych zasad Lewisa na budowę kompleksów alkosylowych metali grup 13 i 14 oraz ich właściwości katalityczne w polimeryzacji monomerów heterocyklicznych

DrukujDrukujPDFPDF
Kierownik: 
Paweł Filip Horeglad, dr inż.
Realizowany od roku: 
2013
Realizowany do roku: 
2018
Realizowany w ramach programu: 
SONATA BIS, NCN