Zbadanie mechanizmów przeciwbiałaczkowego działania SK053, drobnocząsteczkowego inhibitora enzymów uczęstniczących w tworzeniu allosterycznych wiązań dwusiarczkowych

DrukujDrukujPDFPDF
Kierownik: 
Dominika Nowis, prof. dr hab.
Realizowany od roku: 
2014
Realizowany do roku: 
2017
Realizowany w ramach programu: 
SONATA BIS, NCN