Charakterystyka wzajemnych oddziaływań enancjomerów RNA

DrukujDrukujPDFPDF
Kierownik: 
Marta Dudek, lek.
Realizowany od roku: 
2014
Realizowany do roku: 
2017
Realizowany w ramach programu: 
PRELUDIUM, NCN