The British-Polish Health and Life Sciences Innovation Summit

DrukujDrukujPDFPDF

W ramach rozwijania współpracy przedprojektowej „Teaming for Excellence”, 20 października w CeNT odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Ambasady Wielkiej Brytanii oraz brytyjskich firm i organizacji. Zapraszamy do sali wykładowej na 1 piętrze Centrum w siedzibie przy ul. Banacha 2c o godz. 13.45.