Wykorzystywanie sekwencjonowania nowej generacji do opracowania czułego i specyficznego panelu molekularnego do diagnostyki nowotworów tarczycy

DrukujDrukujPDFPDF
Kierownik: 
Anna Wójcicka, dr hab. n. med.
Realizowany od roku: 
2015
Realizowany do roku: 
2017
Realizowany w ramach programu: 
LIDER, NCBiR