Wyniki konkursu MNiSW Iuventus Plus

DrukujDrukujPDFPDF

Dr n. med. Anna Wójcicka z Laboratorium Genetyki Nowotworów Człowieka, kierowanego przez dr hab. Krystiana Jażdżewskiego, prof. UW oraz dr Tomasz Antosiewicz, samodzielny badacz CeNT, uzyskali finansowanie na realizację projektów w ramach konkursu Iuventus Plus MNiSW.
 
Gratulujemy!
 
Lista wszystkich laureatów