NFO: trójfluorek azotu jako utleniacz w wysokich ciśnieniach

DrukujDrukujPDFPDF
Kierownik: 
Dominik Kurzydłowski, dr
Realizowany od roku: 
2015
Realizowany do roku: 
2017
Realizowany w ramach programu: 
SONATA, NCN