Wyniki konkursu Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii

DrukujDrukujPDFPDF

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego realizujący projekt „Inkubator Innowacyjności” współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ogłosił wyniki ostatniego konkursu. Autorzy trzech wniosków  będą realizować swoje projekty w CeNT: dr Karol Fijałkowski, dr hab. Wojciech Grochala, prof UW oraz dr hab. Krystian Jażdżewski, prof UW.
 
Gratulujemy!
 
Więcej informacji tutaj