Próba wykorzystania inhibitorów mikroRNA do zwiększenia wydajności terapii adiuwantowej raka tarczycy

DrukujDrukujPDFPDF
Kierownik: 
Anna Wójcicka, dr hab. n. med.
Realizowany od roku: 
2014
Realizowany do roku: 
2017
Realizowany w ramach programu: 
Iuventus Plus, MNiSW