Laboratorium Biologii Molekularnej Nowotworów
kierownik zespołu:
dr Agnieszka Kobielak

Zespół

Gaweł Bojanowski
student, SGGW
mgr Kamila Karpińska
doktorantka, Wydz. Biologii
dr Łucja Krzemień-Ojak

O laboratorium

Przejście guza ze stanu pierwotnego do opornego na leczenie stanu z przerzutami jest najczęstszą przyczyną zgonu pacjentów z chorobą nowotworową. Nadal pozostaje niewyjaśnione dlaczego niektóre komórki w nowotworze są bardziej oporne na leczenie lub wykazują zwiększone właściwości do inwazji i tworzenia przerzutów. Model nowotworowych komórek macierzystych sugeruje fenotypowe i funkcjonalne zróżnicowanie wśród komórek nowotworowych.

Dlatego celem naszego laboratorium jest zrozumienie na poziomie molekularnym ścieżek sygnałowych i molekuł, które regulują heterogenność komórek nowotworowych i związaną z tym oporność na ich leczenie i rozwój przerzutów. Jesteśmy również zainteresowani jaką rolę w rozwoju przerzutów i oporności na leczenie odgrywają stromalne komórki bezpośrednio otaczające nowotwór. W naszym podejściu eksperymentalnym wykorzystujemy połączenie narzędzi biologii molekularnej, mysich modeli nowotworowych, genomiki funkcjonalnej i technik obrazowania in vivo.

Współpraca krajowa:

strona w budowie

Współpraca zagraniczna:
  • Prof. Elaine Fuchs, Rockefeller University, New York, USA
  • Dr Young-Kwon Hong, University of Southern California, Los Angeles, USA
  • Dr Ruchi Bajpai, University of Southern California, Los Angeles, USA
  • Dr Tudorita Tumbar, Cornell University, Ithaca, USA
  • Dr Colin Jamora, IFOM/inSTEM Joint Research Lab, Bangalore, Indie

Aktualności

brak