Laboratorium Katalizy Asymetrycznej
kierownik zespołu:
dr Marcin Kałek

O laboratorium

Celem badań w Laboratorium Katalizy Asymetrycznej jest opracowanie nowych metod syntetycznej chemii organicznej. Nasze badania koncentrują się na wykorzystaniu efektywnych katalizatorów chiralnych, których użycie pozwala otrzymywać związki chemiczne w wysokich nadmiarach enancjomerycznych, co stanowi podstawowy warunek dla współczesnych zastosowań farmaceutycznych.

Nasza praca obejmuje swoim zasięgiem zagadnienia z trzech obszarów chemii: organokatalizy asymetrycznej, chemii metaloorganicznej oraz modelowania obliczeniowego. Jesteśmy w szczególności zainteresowani nowymi reakcjami chemicznymi promowanymi przez dwie klasy katalizatorów nukleofilowych: N-heterocykliczne karbeny (NHC) oraz fosfiny. Ważnym kierunkiem naszych badań jest również rozwój reakcji wykorzystujących katalizę kooperatywną, angażującą jednocześnie często ortogonalne reaktywności katalizatorów nukleofilowych oraz kompleksów metali przejściowych. Wspólne użycie dwóch odmiennych klas katalizatorów w jednej reakcji pozwala na dokonywanie transformacji chemicznych nieosiągalnych w przypadku zastawania tych katalizatorów oddzielnie. W naszej pracy wykorzystujemy także współczesne metody obliczeniowe do badania mechanizmów reakcji i wyjaśniania różnych selektywności charakteryzujących procesy katalityczne, oraz w celu projektowania nowych bardziej wydajnych katalizatorów chiralnych.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej naszej Grupy, gdzie można zapoznać się z bardziej szczegółowymi informacjami na temat naszych badań.

 

Wybrane publikacje: 

"Mechanism and selectivity of cooperatively-catalyzed Meyer-Schuster rearrangement/Tsuji-Trost allylic substitution. Evaluation of synergistic catalysis by means of combined DFT and kinetics simulations.", J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 10250-10266, M. Kalek, F. Himo

Współpraca krajowa:

strona w budowie

Współpraca zagraniczna:

strona w budowie

Aktualności

brak