Laboratorium Inżynierii Krystalicznej
kierownik zespołu:
dr Liliana Dobrzańska

Zespół

dr Nicolai Nikishkin

O laboratorium

Badania prowadzone w Laboratorium Inżynierii Krystalicznej koncentrują się wokół ciała stałego i jego racjonalnej modyfikacji. Oscylują one na pograniczu kilku dziedzin chemii, takich jak chemia organiczna, koordynacyjna, supramolekularna, chemia materiałów i krystalografia. Ich celem jest poszerzenie wiedzy dotyczącej projektowania kryształów o określonej kompozycji i właściwościach.

W ramach Laboratorium prowadzimy systematyczne badania wpływu różnych czynników na produkty krystalizacji, zgłębiamy zjawisko polimorfizmu, izomerii supramolekularnej, prowadzimy badania nad układami typu gospodarz-gość, oraz wykorzystujemy specjalistyczne programy komputerowe dla analizy stabilizujących struktury krystaliczne oddziaływań międzycząsteczkowych. Interesuje nas również projektowanie nowych materiałów funkcjonalnych, a w szczególności materiałów porowatych mające na uwadze ich zdolności sorpcyjne oraz selektywność. Prace syntetyczne obejmują preparatykę związków organicznych, metaloorganicznych

i koordynacyjnych o porowatych strukturach. Analiza właściwości sorpcyjnych uzyskanych materiałów krystalicznych pozwala nam na ich dalszą optymalizację poprzez modyfikacje strukturalne obejmujące zmiany wielkości i kształtu porów, oraz ich funkcjonalizację. Równolegle prowadzimy badania nad wykorzystaniem porowatych kryształów jako naczyń reakcyjnych oraz nad dynamiką w kryształach wywołaną czynnikami zewnętrznymi (tzw. transformacje typu monokryształ-monokryształ) i możliwością zastosowania tego typu wyselekcjonowanych kryształów w układach sensorycznych.

 

Posiadane zaplecze badawcze umożliwia nam na prowadzenie badań strukturalnych z wykorzystaniem szeregu metod, pośród których do najczęściej przez nas stosowanych należą: rentgenowska analiza strukturalna monokryształów (SCXRD), rentgenowska analiza proszkowa (XRPD), metody spektroskopowe (UV-Vis, IR, NMR) i analiza termiczna (TG, DTA, DSC).

Współpraca krajowa:
  • Prof. Krzysztof Woźniak, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
  • Dr hab. Grzegorz Wrzeszcz, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
  • Dr Robert Szczęsny, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Współpraca zagraniczna:
  • Prof. Helgard G. Raubenheimer, Chemistry Department, University of Stellenbosch, RPA
  • Dr Stephanie Cronje, Institute of Inorganic and Analytical Chemistry, Goethe-Universität, Niemcy
  • Prof. Wim Dehaen, Department of Chemistry, KU Leuven, Belgia
  • Prof. Sivaperuman Kalainathan, Centre for Crystal Growth, VIT University, Indie
  • Prof. Hirokazu Tatsuoka, Department of Electronics and Materials Science, Shizuoka University, Japonia
  • Prof. Mario A. Quevedo, Laboratory of Medicinal Chemistry, National University Córdoba, Argentyna

Aktualności

brak