Rola oddziaływań niekowalencyjnych w organizacji układów supramolekularnych i fenomen transformacji strukturalnych w monokryształach

DrukujDrukujPDFPDF
Kierownik: 
Liliana Dobrzańska,dr
Realizowany od roku: 
2015
Realizowany do roku: 
2020
Realizowany w ramach programu: 
SONATA BIS, NCN