FUGA dla dr Anny Marusiak

DrukujDrukujPDFPDF

Dr Anna Marusiak uzyskała finansowanie na realizację stażu w ramach konkursu FUGA Narodowego Centrum Nauki.

Dr Anna Marusiak związana jest z Laboratorium Medycyny Doświadczalnej, kierowanym przez dr hab. Dominikę Nowis.

Wyniki konkursu NCN: link

Gratulujemy!