Wpływ zwiększonej ekspresji kinazy MLK4 na rozwój raka piersi

DrukujDrukujPDFPDF
Kierownik: 
Anna Marusiak, dr
Realizowany od roku: 
2015
Realizowany do roku: 
2018
Realizowany w ramach programu: 
FUGA, NCN