Wyposażenie laboratoriów Centrum Nowych Technologii UW w aparaturę niezbędną do prowadzenia badań na rzecz przemysłu i medycyny

DrukujDrukujPDFPDF
Kierownik: 
Piotr Wegleński, prof. dr hab.
Realizowany od roku: 
2015
Realizowany do roku: 
2015
Realizowany w ramach programu: 
RPO Mazowsze

NR PRMA.01.01.00-14-002/15-00
 
Projekt ma na celu wyposażenie laboratoriów CeNT w aparaturę badawczą do realizacji badań na rzecz przemysłu i medycyny.