Obrona pracy doktorskiej Tomasza Michałowskiego

DrukujDrukujPDFPDF

13 listopada mgr Tomasz Michałowski z LTNMF obronił na Wydziale Chemii UW rozprawę doktorską.

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Fluorosiarczany(VI), trifluorometanosulfoniany i heksafluoroantymoniany(V) wybranych metali – synteza, struktura krystaliczna i właściwości fizykochemiczneFluorosiarczany(VI), trifluorometanosulfoniany i heksafluoroantymoniany(V) wybranych metali – synteza, struktura krystaliczna i właściwości fizykochemiczne.

Gratulujemy.