Laboratorium Teledetekcji i Modelowania Środowiska
kierownik zespołu:
dr Przemysław Żelazowski

Zespół

O laboratorium

Laboratorium zajmuje się badaniem środowiska poprzez analizę danych satelitarnych oraz ich integrację z modelami procesów biologicznych, fizycznych i chemicznych. Nasze zainteresowania dotyczą różnych skal geograficznych: od całej Ziemi do pojedynczych pól uprawnych.
Obecnie w Laboratorium realizowane są następujące projekty:

  • Granica lasu wschodnich Andów w ostatnich 30 latach - analiza globalna w kontekście adaptacji Amazonii do zmian klimatycznych. 2015 – 2018, NCN (Sonata)
  • LandCor – oprogramowanie do korekcji atmosferycznej optycznych danych satelitarnych typu Landsat / Sentinel 2
  • Opracowanie globalnego zbioru lokalnych charakterystyk zmian klimatycznych w oparciu o zbiór wyników Modeli Globalnej Cyrkulacji CMIP5 na potrzeby symulatora klimatu i pogody IMOGEN (Integrated Model Of Global Effects of climatic aNomalies)
  • Analiza danych satelitarnych na potrzeby badań w dziedzinie biologii ewolucyjnej (we współpracy z Laboratorium Ewolucji i Ekologii w Mieście)
  • Wsparcie merytoryczne serwisu SatAgro (bieżący monitoring satelitarny indywidualnych pól uprawnych)
Współpraca krajowa:
Współpraca zagraniczna:
  • Instytut Zmian w Środowisku, Uniwersytet Oxfordzki, Anglia
  • Centrum Ekologii I Hydrologii, Wallingford, Anglia
  • Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, Rzym, Włochy

Aktualności

piątek, Kwiecień 15, 2016 - 09:25
Pracownicy CeNT, Przemysław Żelazowski oraz Krzysztof Stopa, stworzyli aplikację SatAgro, która...