Obrona pracy doktorskiej Malwiny Strenkowskiej

DrukujDrukujPDFPDF

10 grudnia Malwina Strenkowska z Laboratorium Chemii Bioorganicznej uzyskała stopień doktora.

Przewód doktorski prowadzony był na Wydzaile Fizyki UW. Promotorem pracy był dr hab. Jacek Jemielity, prof. UW - kierownik Laboratoruim Chemii Bioorganicznej. Tytuł rozprawy: "Modyfikowane nukleotydy jako narzędzia do otrzymywania terapeutycznych mRNA: synteza, właściwości oraz przykładowe zastosowania"

Gratulujemy!