Wizyta i wykład prof. Yiuchi Shirako

DrukujDrukujPDFPDF

W dniach 29-31 marca prof. Yiuchi Shirako z Uniwersytetu w Nagoya odbędzie wizytę służbową w CeNT.

30 marca o godz. 11.30 w siedzibie CeNT na Wydziale Geologii UW, prof. Shirako wygłosi wykład zatytułowany: Crystal Chemistry of AX2 and AMX3: View from High-pressure Studies.

Prof. Shirako zajmuje się fazami perowskitowymi i post-perowskitowymi, ich magnetyzmem, ferroelektrycznością oraz zagadnieniami metalizacji i nadprzewodnictwa, także w funkcji ciśnienia zewnętrznego. Badał m.in. silnie sprzężony układ o S=1, CaRuO3.